Asia C-353/19: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 5.10.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Köln – Saksa) – Interseroh Dienstleistungs GmbH v. Land Nordrhein-Westfalen