Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 maart 2018 over een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies (COM(2017)0335 — C8-0195/2017 — 2017/0138(CNS))