Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. března 2018 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))