C-623/19. P sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2020. szeptember 17-i ítélete – Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda kontra Európai Bizottság (Fellebbezés – Megsemmisítés iránti kereset – Tartozás behajtására irányuló határozat – Végrehajtható okirat – Az ítélt dolog hatálya – Az EUMSZ 299. cikk értelmében vett végrehajtható okiratnak minősülő határozat elfogadása szerződés alapján nyújtott támogatások behajtása céljából – A (CIP) (2007 – 2013)innovációs és versenyképességi keretprogram keretében kötött támogatási szerződés)