Pisemne zapytanie E-000410/11 Bart Staes (Verts/ALE) do Komisji. Wcześniejsze emerytury dla urzędników UE