Mål T-411/14: Tribunalens dom av den 24 februari 2016 – Coca-Cola mot harmoniseringskontoret (Formen på en konturflaska utan räfflor) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett tredimensionellt märke — Formen på en konturflaska utan räfflor — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning saknas — Artikel 7.3 i förordning nr 207/2009)