Zadeva T-411/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. februarja 2016 – Coca-Cola/UUNT (Oblika steklenice s konturo brez žlebov) (Znamka Skupnosti — Prijava tridimenzionalne znamke Skupnosti — Oblika steklenice s konturo brez žlebov — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Neobstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo — Člen 7(3) Uredbe št. 207/2009)