Vec T-411/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. februára 2016 – Coca-Cola/ÚHVT (Tvar fľaše s krivkami bez rýh) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva — Tvar fľaše s krivkami bez rýh — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti na základe používania — Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009“)