Zaak T-411/14: Arrest van het Gerecht van 24 februari 2016 — Coca-Cola/BHIM (Vorm van een contourfles zonder groeven) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor driedimensionaal gemeenschapsmerk — Vorm van een contourfles zonder groeven — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen door gebruik verkregen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009”]