Lieta T-411/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 24. februāra spriedums – Coca-Cola/ITSB (Kontūrpudeles bez rievtekām forma) Kopienas preču zīme — Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums — Kontūrpudeles bez rievtekām forma — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Izmantošanas rezultātā iegūtās atšķirtspējas neesamība — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts