KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE nõukogu direktiiviga 96/16/EÜ (piima ja piimatoodete statistiliste vaatluste kohta) komisjonile delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks antud õiguse kasutamise kohta$