Soglasni sklep predstavnikov vlad držav članic o določitvi sedeža Urada Skupnosti za rastlinske sorte (97/C 36/01)