Rada Rozhodnutie vzájomnou dohodou predstaviteľov vlád členských štátov zo 6. decembra 1996, ktorým sa určuje sídlo Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (97/C 36/01)