Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien yhteisellä sopimuksella 6 päivänä joulukuuta 1996 tehty päätös yhteisön kasvilajikeviraston kotipaikan vahvistamisesta