Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1572 z 28. októbra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/626, pokiaľ ide o zoznamy tretích krajín a ich regiónov, z ktorých je povolený vstup mliečnych výrobkov a hmyzu do Európskej únie (Text s významom pre EHP)