Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1572, annettu 28 päivänä lokakuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/626 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luetteloista, joista meijerituotteiden ja hyönteisten tulo Euroopan unioniin on sallittua (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)