Komisijas lēmuma kopsavilkums (2016. gada 26. jūlijs) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 102. pantu un EEZ līguma 54. pantu (Lieta AT.39317 – E.ON Gas) (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 4764)