JELENTÉS a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)) Foglalkoztatási és Szociális Bizottság Előadó: David Casa