Regulamentul delegat (UE) 2020/2154 al Comisiei din 14 octombrie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, de certificare și de notificare privind circulația în interiorul Uniunii a produselor de origine animală provenite de la animale terestre (Text cu relevanță pentru SEE)