Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/2154 tal-14 ta’ Ottubru 2020 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ ċertifikazzjoni u ta’ notifika dwar is-saħħa tal-annimali għall-movimenti fl-Unjoni ta’ prodotti ġejjin mill-annimali terrestri (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)