Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 245, 11 oktober 2002