Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2010 z  22. septembra 2010 o európskom programe monitorovania Zeme (GMES) a jeho počiatočnej prevádzke (2011 – 2013) Text s významom pre EHP