Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 911/2010 ( 2010. gada 22. septembris ) par Eiropas Zemes novērošanas programmu ( GMES ) un tās sākotnējām darbībām (2011.–2013.) Dokuments attiecas uz EEZ