Združene zadeve od C-210/14 do C-214/14: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 7. aprila 2016 – (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) – kazenski postopek proti Danieli Tomassi (C-210/14), Massimilianu Di Adamu (C-211/14), Andrei De Ciantisu (C-212/14), Romini Biolzi (C-213/14), Giuseppeju Proii (C-214/14) (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Enaka vprašanja za predhodno odločanje — Člena 49 PDEU in 56 PDEU — Svoboda ustanavljanja — Svoboda opravljanja storitev — Igre na srečo — Nacionalna ureditev — Preureditev sistema koncesij s časovno uskladitvijo zapadlosti — Nov javni razpis — Koncesije, podeljene za krajše obdobje od obdobja prej podeljenih koncesij — Neodplačen prenos uporabe materialnih in nematerialnih sredstev, ki tvorijo mrežo za upravljanje in pobiranje stav — Omejitev — Višji razlogi v javnem interesu — Sorazmernost)