Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1185 tal-10 ta’ Awwissu 2020 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta’ kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f’ċertu Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2020) 5559) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)