Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/969 tat-3 ta’ Lulju 2020 li tistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni dwar l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data, ir-restrizzjonijiet tad-drittijiet tas-suġġetti tad-data u l-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/597/KE