A Bizottság (EU) 2020/969 határozata (2020. július 3.) az adatvédelmi tisztviselőre, az érintettek jogainak korlátozására és az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról és a 2008/597/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről