Odluka Komisije (EU) 2020/969 оd 3. srpnja 2020. o utvrđivanju provedbenih pravila o službeniku za zaštitu podataka, ograničenjima prava ispitanika i primjeni Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/597/EZ