Lieta C-85/20 P: Tiesas (sestā palāta) 2020. gada 12. novembra rīkojums – Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Eiropas Komisija (Apelācija – Tiesas Reglamenta 181. pants – Valsts atbalsts – Atbalsts, ko Ungārija īstenojusi par labu uzņēmumiem, kuri nodarbina darba ņēmējus ar invaliditāti – Apgalvotie Eiropas Komisijas lēmumi, ar kuriem atbalsts esot atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu – Prasība atcelt tiesību aktu – Termiņš prasības celšanai – Termiņa sākums – Uzzināšana par apstrīdētā akta pastāvēšanu – Saprātīgs termiņš tā pilnīga teksta pieprasīšanai – Jēdziens “apstrīdams tiesību akts” LESD 263. panta izpratnē – Pieteikuma pirmajā instancē nepieņemamība – Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)