Ajutor de stat – Franța — Ajutor de stat – Ajutor de stat notificat cu numărul SA.40454 (2015/C) (ex 2015/N) – Franța — Licitație pentru capacitate suplimentară în Bretania — Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii EuropeneText cu relevanță pentru SEE