Valsts atbalsts – Francija — Valsts atbalsts – Paziņots valsts atbalsts SA.40454 (2015/C) (ex 2015/N) – Francija — Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus papildu jaudai Bretaņā — Uzaicinājums iesniegt piezīmes saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta 2. punktuDokuments attiecas uz EEZ.