Statsstøtte — Frankrig — Statsstøtte — Anmeldt statsstøtte SA.40454 (2015/C) (ex 2015/N) — Frankrig — Udbud vedrørende supplerende kapacitet i Bretagne — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter artikel 108, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmådeEØS-relevant tekst