Státní podpora – Francie — Státní podpora – notifikovaná státní podpora SA.40454 (2015/C) (ex 2015/N) — Francie — Výzva k předložení nabídek na dodatečnou kapacitu v Bretani — Výzva k předložení připomínek podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unieText s významem pro EHP