Beslut (Gusp) 2020/401av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 12 mars 2020 om utnämning av befälhavaren för EU-styrkan för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta) och om upphävande av beslut (Gusp) 2019/1988 (Atalanta/1/2020)