Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/526, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2016, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Poljički soparnik / Poljički zeljanik / Poljički uljenjak (SMM))$