Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/526, 30. märts 2016, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Poljički soparnik / Poljički zeljanik / Poljički uljenjak (KGT)]$