Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7677 — OBI/Bepaalde activa van bauMax) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)