Rakstisks jautājums P-9988/10 Elisabeth Köstinger (PPE) Komisijai. Ķīnas Tautas Republikas ierobežojumi retzemju metālu izvešanai