Pisemne zapytanie E-1111/07 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. zakazu noszenia chust