Službeni list Europske unije, CA 186, 5. lipnja 2020