Официален вестник на Европейския съюз, CA 186, 5 юни 2020 г