Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2019/1892 av den 31 oktober 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1230/2012 vad gäller krav för typgodkännande av vissa motorfordon försedda med förlängda förarhytter och av aerodynamiska anordningar och aerodynamisk utrustning för motorfordon och släpvagnar till dessa (Europeiska unionens officiella tidning L 291 av den 12.11.2019)