Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12 päivänä syyskuuta 2000 asiassa C-260/98, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 4 artiklan 5 kohta – Tienkäyttömahdollisuuden tarjoaminen tiemaksua vastaan – Jättäminen arvonlisäverovelvollisuuden ulkopuolelle – Asetukset N:o 1552/89 ja N:o 1553/89 – Arvonlisäverosta kertyvät omat varat)