Kirjallinen kysymys E-2442/10 esittäjä(t): Nikolaos Chountis (GUE/NGL) komissiolle. Daimlerin Kreikassa harjoittamaa lahjontaa koskeva kyselytutkimus