Asia C-138/21 P: Valitus, jonka Europan unionin neuvosto on tehnyt 26.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-315/19, BT v. komissio, 16.12.2020 antamasta tuomiosta