Sujungtos bylos C-266/17 ir C-267/17: 2019 m. kovo 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Rhein-Sieg-Kreis (C-266/17), Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (C-267/17)/Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH (C-266/17), Kreis Heinsberg (C-267/17) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Transportas — Viešosios keleivinio geležinkelių ir kelių transporto paslaugos — Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 — 5 straipsnio 1 ir 2 dalys — Tiesioginis sutarčių sudarymas — Viešojo keleivinio transporto autobusais ar tramvajais paslaugų sutartys — Sąlygos — Direktyva 2004/17/EB — Direktyva 2004/18/EB)