Izjave iz Odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i o privremenoj primjeni Sporazuma o trgovini i suradnji te Sporazuma o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka