Sag C-568/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Stuttgart (Tyskland) den 5. november 2015 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V. mod comtech GmbH