Věc C-568/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Stuttgart (Německo) dne 5. listopadu 2015 – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V. v. comtech GmbH