Kommissionens Beslutning af 17. august 1973 om fastsættelse af de beløb, med hvilke de monetære udligningsbeløb skal nedsættes for så vidt angår oksekød